Panuntunan sa Trade Regulation sa Paggamit ng Mga Panloloko sa Pangako sa Kikitain

Mga pagsasalin ni Elaine sa Invested Lifestyle

Noong February 17, 2022, ang FTC ay nagpasa ng advance notice of proposed rulemaking at naghahanap ng puna o komentaryo na galing sa mga mamamayan. Ang panakula ay para dagdagan ang mga tuntunin na magaapply sa Networking/Multi Level Marketing, kasama ng mga iba pang “gig” jobs katulad ng Uber at Amazon Flex. Kung papalarin, magbibigay ito ng mga bagong alituntunin para kung ano ang dapat ibunyag sa mga bagong recruit at invite tungkol sa mga pontensyal na kita at tamang ebidensya ng mga kinita. Bilang isang adbokasiya, walang mas gaganda pa sa oputunidad na ito ng Anti-MLM para magkaron ng pagbabago sa mga alituntunin at regulasyon ng mga Networking/Multi Level Marketing companies. Ang FTC ay naglathala ng 25 na pahinang dokumento (naka embed dito) na nagsasaad ng mga impormasyon na kailangan nila mula sa atin. Sa ibaba, makikita ninyo ang mas maikli at simpleng explinasyon ng mga tanong na kailangan ng FTC na sagutin natin tungkol sa isyu ng mga kinatawan ng Networking/Multi Level Marketing (at kinatawan ng iba pang gig economy “business opportunities”) na gumagamit ng kasinungalingan at eksaheradong kita at pera para pang-akit sa mga downlines.

Dagdag pa sa pagamit ng mga resource na eto para isumite ang iyong pampublikong komento, hinihikayat ko kayong gamitin ang slide deck sa ibaba para i-share ang mga impormasyon na ito sa kahit anong social media platform na magagamit ninyo. If meron kayong karagdagang resources na gusto ninyong idagdag sa pag na eto. Paki email ang mich@spoonstop.com. Salamat.

Saan ako makakahanap ng higit pang impormasyon?

Life After MLM : The Show – The FTC’s ANPR with Bill Keep
Streamed Live February 26, 2022
HOW TO COMMENT TO THE FTC ABOUT MISLEADING INCOME CLAIMS
Streamed Live February 27, 2022

Quiz created by Dave Vaughan

created by Dave Vaughan

by Adam Looney
Director, Center on Regulation and Markets
Senior Fellow, The Brookings Institution

*Ang subject ng inyong comment ay dapat: “Earnings Claims ANPR, R111003”

Ang FTC ay napaka-specific tungkol sa impormasyon na sinusuportahan ng ebidensya at empirical data, na hinahanap nila sa public comments. Eto ay listahan ng mga tanong na kailangan ikonsidera o sagutin sa inyong comments.:

 • All questions from the FTC:
  1. How widespread is the use of false, unsubstantiated, or otherwise misleading earnings claims by entities or individuals in connection with the offer or sale of a good or service, participation in a job or other work opportunity, or in a business, investment, or other money-making opportunity? Is the practice prevalent among those who make earnings claims? Are there certain business contexts or industries in which the practice is prevalent, or certain business contexts or industries in which it is not? For example, are deceptive earnings claims prevalent among all businesses that offer work or employment, or just among those in certain industries? If so, describe the relevant industry or business context and the basis for your position. Provide any evidence, such as empirical data, consumer perception studies, or consumer complaints, that demonstrates the extent of such practices. Provide all evidence that supports your answer.
  2. Are there circumstances in which the practices described in Question 1, above, would not be deceptive or unfair? If so, what are those circumstances? Should the Commission exclude such circumstances from the scope of any rulemaking? Why or why not? Provide all evidence that supports your answer.
  3. Do the practices described in Question 1, above, cause injury to consumers, and if so, how much? Do such practices cause injury to other businesses by unfairly disadvantaging them? Provide any evidence that quantifies or estimates these injuries if possible, including the size of the discrepancy between misleading earnings claims and actual earnings. Provide all evidence that supports your answer.
  4. Do the practices described in Question 1, above, disproportionately target or affect certain groups, including communities of color or other historically underserved communities? If so, why and how? Provide all evidence that supports your answer.
  5. Please provide any evidence concerning consumer perception of, or experience with, earnings claims that is relevant to the practices described in Question 1, above.
  6. Is there a need for new regulatory provisions to prevent the practices described in Question 1, above? If yes, why? If no, why not? What evidence supports your answer?
  7. How should a rule addressing the practices described in Question 1, above, be crafted to maximize the benefits to consumers while minimizing the costs to businesses? Provide all evidence that supports your answer, including any evidence that quantifies the benefits to consumers, and the costs to businesses.
  8. Should the Commission consider additional consumer, employee, independent contractor, and business education to reduce harm to consumers associated with the practices described in Question 1, above? If so, what should such education materials include, and how should the Commission communicate that information to consumers and businesses?
  9. What alternatives to regulations should the Commission consider to address the practices described in Question 1, above? Would those alternatives obviate the need for regulation? If so, why? If not, why not? What evidence supports your answer?
  10. Should a rule addressing the practices described in Question 1, above, define or describe the substantiation required to make an earnings claim? Why or why not? If so, how should it do so? Should a rule adopt the Business Opportunity Rule’s language of “a reasonable basis” for a claim at the time the claim is made, or should it use some other definition? If the latter, what? What are the benefits to consumers, and costs to businesses, and in particular small businesses, from such a rule? Provide all evidence that supports your answer, including any evidence that quantifies the benefits to consumers, and the costs to businesses, and in particular small businesses.
  11. Should a rule addressing the practices described in Question 1, above, require the preservation or documentation of substantiation? Why or why not? If so, what types of recordkeeping requirements should be required? What are the benefits to consumers, and costs to businesses, and in particular small businesses, from such a rule? Provide all evidence that supports your answer, including any evidence that quantifies the benefits to consumers, and the costs to businesses, and in particular small businesses.
  12. What requirements, if any, should a rule impose to address earnings claims made by agents or others interacting with prospective purchasers, employees, independent contractors, or participants on a company’s behalf, to address the potential use of misleading claims? How can the Commission ensure that companies effectively monitor the actions of such agents or other persons? Should a rule addressing the practices described in Question 1, above, impose affirmative requirements on companies regarding earnings claims made by their agents or others acting with them or on their behalf? Why or why not? If so, how? What are the benefits to consumers, and costs to businesses from such a rule? Provide all evidence that supports your answer, including any evidence that quantifies the benefits to consumers, and the costs to businesses.
  13. Are there circumstances in which disclaimers or disclosures can effectively dispel a misleading impression regarding earnings or profits, or prevent such an impression? If so, describe such circumstances in detail, including all necessary aspects of such disclaimer or disclosure, such as language, format, or the context in which it is presented. Provide all evidence that supports your answer, or that otherwise addresses the effectiveness of disclaimers or disclosures.
  14. In the cases the Commission has brought, we have repeatedly seen circumstances where earnings claims convey the impression that the represented earnings are typical. Are there circumstances where they do not? If so, describe such circumstances in detail. Provide all evidence that supports your answer.
  15. How should the rule address disclaimers? Are there any circumstances in which a rule should require a disclaimer, such as with atypical earnings claims? Why or why not? If so, describe such circumstances in detail. How should a rule define or describe such disclaimer? Should the rule address conduct that may minimize the effectiveness of any disclaimer, and if so, how? What are the benefits to consumers, and costs to businesses from such a rule? Provide all evidence that supports your answer, including any evidence that quantifies the benefits to consumers, and the costs to businesses.
  16. Based on the Commission’s enforcement experience, representations of an expensive or otherwise desirable lifestyle—such as images of or references to mansions, yachts, luxury goods or automobiles, exotic or otherwise desirable vacations, or even just having more free time—convey the impression that a money-making opportunity can or will provide participants sufficient income to afford a similar lifestyle. Under what circumstances, if any, do such representations not convey such an impression? Describe such circumstances in detail. Provide all evidence that supports your answer.
  17. Should a rule addressing the practices described in Question 1, above, address the use of “lifestyle” claims of the type described in Question 15? Why or why not? If so, how? What are the benefits to consumers, and costs to businesses from such a rule? Provide all evidence that supports your answer, including any evidence that quantifies the benefits to consumers, and the costs to businesses.
  18. Should a rule addressing the practices described in Question 1, above, exempt from its coverage businesses or individuals that are subject to the Business Opportunity Rule, the Franchise Rule, or the Telemarketing Sales Rule? Why or why not? If so, how and to what extent? What are the benefits to consumers, and costs to businesses from such a rule? Provide all evidence that supports your answer, including any evidence that quantifies the benefits to consumers, and the costs to businesses.
  19. If a rule addressing the practices described in Question 1, above, is adopted, should the Business Opportunity Rule, the Franchise Rule, or the Telemarketing Sales Rule be amended? Why or why not? If so, how and to what extent?
  20. Should a rule addressing the practices described in Question 1, above, exempt from its coverage any other businesses or individuals? Why or why not? If so, how and to what extent? What are the benefits to consumers, and costs to businesses from such a rule? Provide all evidence that supports your answer, including any evidence that quantifies the benefits to consumers, and the costs to businesses.
  21. Should a rule addressing the practices described in Question 1, above, include an example earnings disclosure statement that would not be mandatory, but would provide guidance for companies on how to make a lawful earnings claim? Why or why not? If so, what should be contained in the example statement? What are the benefits to consumers, and costs to businesses from such a rule? Provide all evidence that supports your answer, including any evidence that quantifies the benefits to consumers, and the costs to businesses.
  22. Should a rule addressing the practices described in Question 1, above, require that an earnings claim disclosure document be provided to consumers prior to purchase, prior to accepting an offer for work, or at any other time? Why or why not? If so, how should the rule define or describe the required disclosure, the time(s) at which it must be provided, the manner in which it must be provided (so it cannot be hidden or obscured by other paperwork), the languages in which it must be provided, and who must provide it? What are the benefits to consumers, and costs to businesses, and in particular small businesses, from such a rule? Provide all evidence that supports your answer, including any evidence that quantifies the benefits to consumers, and the costs to businesses, and in particular small businesses.
  23. How prevalent is the deceptive or misleading use of real or purported industry earnings data or statistics in the promotion of money-making opportunities? Provide any evidence, such as empirical data, consumer perception studies, or consumer complaints, that demonstrates the extent of such practices. Provide all evidence that supports your answer.
  24. Do the practices described in Question 21, above, cause injury to consumers, and if so, how, and how much? Provide any evidence that quantifies or estimates that injury if possible, including any non-financial or indirect injuries to consumers, and including the size of the discrepancy between misleading earnings claims and actual earnings. Provide all evidence that supports your answer.
  25. Should a rule addressing the practices described in Question 1, above, include a provision concerning the use of real or purported industry earnings data or statistics? Why or why not? If so, how? Should the coverage of such a provision be limited? If so, how and why? Provide all evidence that supports your answer, including any evidence that quantifies the benefits to consumers, and the costs to businesses.
  26. Do existing laws and regulations covering false, unsubstantiated, or otherwise misleading earnings claims affect businesses, particularly small businesses? If so, how? Provide all evidence that supports your answer.
  27. Are there other commercial acts or practices involving earnings claims that are deceptive or unfair that should be addressed in the proposed rulemaking? If so, describe the practices. How widespread are the practices? Provide all evidence that supports your answer, and please answer Questions 2-9 with respect to the practices.
  28. Do current or impending changes in technology or market practices affect the need for rulemaking? If so, describe the changes and how they affect whether and how a rulemaking should proceed. Provide all evidence that supports your answer.